Job (knielende man)

Job (knielende man)
Job (knielende man)

Kunstenaar: Oswald Wenckebach (1895 - 1962) Meer informatie
Straatnaam: Noordplein, St. Jeroenskerk
  .
Materiaal: Brons
Jaar van plaatsing: 1975

Omschrijving:

Bronzen beeld, met aangegoten voetplaat. Gehurkte Job op de mestvaalt van basaltkeien.

Het voetstuk stelt de mesthoop voor waarop de bijbelse figuur Job zijn beproevingen moest doorstaan.De huidige standplaats van Job is door kunstenaar Henny Bal verzorgd. Het beeldje is indertijd door Prof.Wenkebach aan de N.H.-Kerkvoogdij in Noordwijk-Binnen geschonken en werd wegens restauratiewerkzaamheden aan de kerk in Binnen in de Kapel-kerk in Noordwijk aan Zee geplaatst. Het beeldje is in bruikleen aan de gemeente afgestaan.

Plattegrond: